Användarvillkor

Läs dessa Användarvillkor noggrant innan du använder webbplatsen. Om du inte accepterar villkoren ska du inte använda webbplatsen.

Materialet på den här webbplatsen tillhandahålls av INFICON för personligt, icke-kommersiellt bruk. Användning av sensistors webbplats för något offentligt eller kommersiellt syfte (inklusive, men utan begränsning, på en annan webbplats eller i en datormiljö med nätverk) är strikt förbjuden.

Licensanvändning
Den här webbplatsen innehåller material och innehåll som rör INFICONs produkter och tjänster. Materialet omfattar, men är inte begränsat till text, data, grafik, logotyper, knappsymboler, bilder, ljudklipp, videoklipp, digitala nedladdningar, programvarunedladdningar och datasamlingar. Materialet som finns på den här webbplatsen ägs av INFICON och är skyddat av upphovsrätten, varumärkesskydd och immateriella rättigheter. Om du gör kopior av något Material på den här webbplatsen måste meddelanden om upphovsrätt och annan äganderätt som finns i det ursprungliga Materialet bevaras. Materialet får inte modifieras, visas offentligt, framföras offentligt eller distribueras. Obehörig användning av material på den här webbplatsen kan innebära överträdelser av lagar om upphovsrätt, varumärken och sekretess. INFICON och INFICON:s logotyp är registrerade varumärken som tillhör INFICON Holding AG och får inte användas utan skriftligt tillstånd från INFICON. Kontakta företaget på reachus@inficon.com för att få en fullständig lista över varumärken som INFICON äger. Alla andra varumärken som visas på den här webbplatsen tillhör deras respektive ägare.

Länkar
Webbplatsen kan innehålla länkar som skickar besökare till andra webbplatser som inte kontrolleras eller underhålls av INFICON. Som besökare på webbplatsen accepterar du och förstår att INFICON tillhandahåller dessa länkar för att förenkla för dig och inte kan hållas ansvarigt för innehållet på dessa tredjepartswebbplatser.

Allmänt
INFICON har rätt att ändra eller modifiera dessa villkor när som helst, utan föregående meddelande. Besökaren ansvarar för att regelbundet kontrollera villkoren beträffande ändringar. Din fortsatta användning av webbplatsen, efter att modifieringar har genomförts, visar att du bekräftar och accepterar de uppdaterade villkoren.