Tele/ vatten

Vätgasläcksökare är det perfekta instrumentet för att hitta läckor av vätskestorlek, oavsett om rör eller kablar ligger nedgrävda. Metoden effektiviserar underhållet med kortare söktider, bättre ergonomi och högre funktionalitet. Kombinationen av billig spårgas, flexibel testmetod och hög tillförlitlighet gör vätgasläcksökaren till den optimala lösningen inom ett brett spektrum av krävande applikationer.

Exempel på produkter som kan läcksökas med INFICON vätgasläcksökare

  • Bensinstationer
  • Gasfyllda kraftkablar
  • Gasledningar
  • Oljetankar
  • Reläcentraler
  • Telekablar
  • Televäxlar
  • Uppvärmningssystem
  • Vattendistribution