Teknik –
Det läcker men VAR?

lokalisera läckor

Lokalisera läckor med vätgas som spårgas

Om du vet att din produkt läcker kanske du också vill veta VAR det läcker. Att lokalisera läckor är avgörande, antingen för att kunna reparera produkten eller för att hålla kontroll på olika parametrar i din produktionsprocess.

Vätgas som spårgas är idealisk för exakt precisering av läckage av olika storlekar. Såpspray må vara en billig lösning, men fungerar inte på riktigt små läckor. Stora läckor är heller inte lätta eftersom luften blåser bort såpan istället för att den formar bubblor. Andra spårgaser är antingen för tunga eller för vidhäftande och har en förmåga att stanna kvar under lång tid vilket stör och försvårar en exakt läcklokalisering.

Vätgas som spårgas är idealisk. Vätgas är så lätt att den sprider sig jämnt från läckstället vilket undviker falskläckindikering. Den snabba och jämna spridningen gör också att du slipper störningar från bakgrundshalter av spårgas. INFICONs vätgasläcksökare är speciellt designade för att göra läcklokalisering så enkel som möjligt. Att fastställa en läckas position har faktiskt aldrig varit enklare. Slå på detektorn, för handproben över testobjektet, lyssna till ljudsignalen och du kommer inte att ha några som helst problem att fastställa den exakta läckpositionen. Här talar vi om en noggrannhetpå delar av en centimeter.

Om du läcktestar med hjälp av en tryckfallsmätare kan det hända att du får läckage i själva testutrustningen eller i kopplingarna till testobjektet. Detta medför falskläck och måste åtgärdas. Enklast är då att koppla in en Spårgasfyllare TGF11 och en Vätgasläcksökare Sensistor Sentrac till din tryckfallsutrustning så att du kan lokalisera läckan, reparera och därmed få så korta stillestånd som möjligt.

Om du vill se hur enkelt det är med vätgasläcksökning – ta en titt på några av våra Look-a-Leak-filmer på denna hemsida, eller ring oss för en demonstration.