Läcksökning på telekablar

SVAR:
Ja, vätgas tar den enklaste vägen upp, men går OCKSÅ den kortaste vägen rätt upp från läckan. I ett verkligt test kan du få en stark signal på ett ställe som du vet att det inte finns någon vattenledning på, vilket säger dig att det bara är en puff med vätgas som tagit den enklaste vägen upp genom t ex ett avlopp eller en spricka. Gå då bara tillbaka till där du vet att ledningen ligger och fortsätt läcksöka, och jag garanterar att du kommer att hitta läckan.
SVAR:
Det är lätt om du använder Kanalsond 8712, som är ett tillbehör till vätgasläcksökare 9012XRS. Börja med att injicera spårgasen som innehåller vätgas (5%H2/95%N2) i den trycksatta telefonkabeln. Efter det för du in Kanalsond 8712 I kabelkanalen. Kanalsonden är en 100 m lång glasfiberstav med sensorn i änden och sensorn kommer omedelbart att indikera var läckan är. Mät hur långt in i kanalen du fört staven, detta ger dig läckans position.
SVAR:
Nej, gasblandningen bestående av 5% vätgas i kvävgas kan aldrig spontant re-koncentrera sig och bli explosiv. Vätgasen kan aldrig få en högre koncentration i gatubrunnen än du har i flaskan. Detta gäller enligt termodynamikens 2:a lag. Det finns bättre skäl till att sluta röka än detta.
SVAR:
Ja, vätgas tränger igenom allting om man väntar tillräckligt länge. Betong är normalt mycket porös liksom en hel del andra ämnen som man kanske vid första tanken tror är solida. Vi har erfarenhet av att hitta läckor där spårgasen tagit sig igenom jord, lera, grus, snö, betong, asfalt och en mängd olika varianter av gatsten och klinkers.
SVAR:
Nej, och detta är en fördel med vår metod! När du injicerar gasen i den nedgrävda kabeln, läcker den ur. Väntar du tillräckligt länge kommer det att finnas så mycket vätgas att den kommer upp runt brunnslocket, vilket gör att du lätt kan detektera läckan med hjälp av Marksond 8612. Du leds fram till rätt brunn och slipper öppna alla. På så sätt minskar din läcksökningstid dramatiskt. När du väl vet vilket brunnslock du ska läcksöka i, kan du gå ner och använda handproben för att lokalisera läckan.