Läcksökning på vattenledningar

SVAR:
“Spitting taps” är något som konsumenterna kan få problem med när man utför läcksökningsarbete på vattenledningar. För att minimera effekten av detta bör du begränsa ditt sökområde på ledningen så mycket som möjligt.
SVAR:
Ja, vätgasmetoden kan användas för att hitta läckor I vattenledningar, både fulla med vatten och tomma.
SVAR:
Ja, vätgas tar den enklaste vägen upp, men går OCKSÅ den kortaste vägen rätt upp från läckan. I ett verkligt test kan du få en stark signal på ett ställe som du vet att det inte finns någon vattenledning på, vilket säger dig att det bara är en puff med vätgas som tagit den enklaste vägen upp genom t ex ett avlopp eller en spricka. Gå då bara tillbaka till där du vet att ledningen ligger och fortsätt läcksöka, och jag garanterar att du kommer att hitta läckan.
SVAR:
Ja, vätgas tränger igenom allting om man väntar tillräckligt länge. Betong är normalt mycket porös liksom en hel del andra ämnen som man kanske vid första tanken tror är solida. Vi har erfarenhet av att hitta läckor där spårgasen tagit sig igenom jord, lera, grus, snö, betong, asfalt och en mängd olika varianter av gatsten och klinkers.
SVAR:
Ja, det är en utmärkt idé att använda vår utrustning till läcksökning på vattenledningar, och du behöver inte ens tömma ledningen först. Se bara till att du har ett litet övertryck på spårgasen när du injicerar den i ledningen, så kommer gasen att lösa sig i vattnet. När det gasbemängda vattnet så småningom letar sig ut genom en läcka så löser sig gasen ur vattnet och stiger mot markytan där du kan detektera den.