Industri Gasfyllare

Sensistor ILS500-F
Spårgasfyllare

Sensistor ILS500-F är en version av Leak Detection System Sensistor ILS500 avsedd för spårgashantering, med komplett fixturstyrning men utan läcksökningsenhet. Den utför en komplett testsekvens och styr allt från fyllning och evakuering av spårgas till anslutning och urkoppling av fixtur, grovläcktest, vakuumtest, tryckfallstest, blockagetest och recepthantering. Sensistor ILS500-F finns också i högtryckversion.

Produktblad Sensistor ILS500 F (engelska)

TGF11
Spårgasfyllare

Spårgasfyllare TGF11 är ett tillbehör till INFICON vätgas- och heliumläcksökare, som t.ex. Sensistor Sentrac Vätgasläcksökare. Instrumentet gör det enkelt att fylla testobjektet med spårgas och därefter evakuera spårgasen. Det säkerställer att hela testobjektet är fylld med spårgas i rätt tid och till rätt tryck. TGF11 evakuerar även spårgasen efter testet för att undvika kontaminering av testområdet.

Produktblad TGF11

Injection Pads

Vid läcksökning på bränsletankar i flygplan används Injection Pads för att injicera spårgas via läckans utlopp på utsidan. Efter att gasen injicerats via utloppet rekommenderas Ex-säkra läcksökaren Extrima för lokalisering av läckans ursprung inuti bränsletanken. Padsen håller för tryck upp till 0,5 bar och fäster genom ett hållbart klister som inte skadar anläggningsytan. Padsen finns i storlekarna Small (60 mm) och Large (150mm) och kommer i pack om tio.

Injection Fix Kit

När utloppet för läckor på bränsletankar sitter på oregelbundna ytor är det enklaste sättet att injicera spårgas att använda Injection Fix Kit från INFICON. Produkten innehåller plaströr, kniv, aluminiumtejp, injektionsplugg, mylarfilm och en fäst- och tätmassa. En injektionsplugg kan enkelt fästas på ojämna ytor. När spårgasen är injicerad kan läckan lokaliseras från tankens insida med Ex-säkra läcksökaren Extrima.

Injection Panel

Injection Panel är ett tillbehör till Ex-säkra läcksökaren Extrima. För att enkelt kunna injicera spårgas från gasflaska till Injection Pads eller injektionsplugg vid läcksökning på bränsletankar i flygplan har INFICON tagit fram Injection Panel. Koppla gasflaskan via panelen, som har inbyggd regulator och manometer, och sedan direkt till läckan. I panelen finns även en referensläcka monterad för enkel kalibrering av Sensistor Extrima. Injection Panel hjälper dig att tillse att du har rätt tryck vid rätt tillfälle och att ditt instrument är kalibrerat och klart för användning.

Complete Gas Injection Kit

En komplett uppsättning tillbehör för enkel påfyllnad av spårgas vid läcksökning på bränsletankar. Utrustningen innehåller Injection Pads i två storlekar, Injection Fix Kit samt Injection Panel med tillhörande väska.