Läcksökare för industriell produktion

Denna sida handlar om främst vätgasläcksökare men INFICON erbjuder gasläcksökare för många olika gaser.

Sensistors instrument tillhör INFICONs utbud av läcksökare som använder vätgas som spårgas. Den unika metoden, med utspädd vätgas som spårgas (5% vätgas i kvävgas), förenar suveräna mätegenskaper med lätthanterlig teknik, låga kostnader och minimalt servicebehov. Vätgasmetoden är det optimala alternativet för en stor mängd industriella tillämpningar särskilt då man vill hitta läckor av en storlek som skulle läcka vätskor, såsom vatten, bränsle och oljor, eller i miljöer med enstaka stora läckor.

Sensistor Sentrac
Vätgasläcksökare – bordsmodell

Sensistor Sentrac Vätgasläcksökare är en robust detektor för industriella tillämpningar. Tack vare sin unika förmåga att hantera både små och stora läckor samt höga bakgrundsnivåer av spårgas passar Sensistor Sentrac perfekt i en mängd olika läcksökningsapplikationer, både på produktions- och reparationslinjen.
Detektorns nya handprob har fått en mer ergonomisk utformning. Mätprocessen styrs smidigt och intuitivt med en multifunktionsknapp. Proben är utrustad med LED-lampor som belyser läcksökningsområdet och på så sätt underlättar läcksökningsprocessen. Den har också en OLED-display som ger mycket bra läsbarhet i alla betraktningsvinklar och tillgång till information direkt i operatörens hand

Produktblad Sensistor Sentrac

Sensistor Sentrac – bärbar
Vätgasläcksökare – batteridriven modell

Batteridriven version av Vätgasläcksökare Sensistor Sentrac. Med lång drifttid per laddning är Sensistor Sentrac det perfekta serviceinstrumentet.

Produktblad Sensistor Sentrac

Sensistor ISH2000
Vätgasläcksökare – bordsmodell

Vätgasläcksökare Sensistor ISH2000 är en ny, förbättrad version av H2000. ISH2000 är det optimala verktyget för läcksökning och läcklokalisering med vätgas som spårgas och hittar läckor ner till 1x10E-7 mbarl/s. Nya funktioner och ny intelligent handprob gör din tätkontroll effektivare än någonsin. På bilden visas bordsmodellen.

Produktblad Sensistor ISH2000

Sensistor ISH2000P
Vätgasläcksökare – för inbyggnad

Sensistor ISH2000P är panelversionen av Vätgasläcksökare ISH2000, anpassad för inbyggnad i till exempel hel- eller halvautomatiska tätkontrollmaskiner.

Produktblad Sensistor ISH2000P

Sensistor ISH2000 HySpeed
Vätgasläcksökare – för snabba tester

Sensistor ISH2000 HySpeed är en version av Vätgasläcksökare Sensistor ISH2000P, framtagen för läcktest av förpackningar, in-line, i hög hastighet direkt efter fyllningsprocessen.

Produktblad ISH2000 HySpeed (engelska)

Extrima
Vätgasläcksökare – för Ex-miljöer

Extrima Vätgasläcksökare är världens första egensäkra läcksökare som använder vätgas som spårgas. Designad för läcksökning i högriskmiljöer. Extrima har klassningen Ex ia IIC T3, vilket innebär att den uppfyller kraven för att få användas i Ex-klassad zon 0 enligt EU:s ATEX-direktiv. Extrima innehar även Ex-certifikaten IECEx, CSA och NEPSI. Enheten är bärbar (4,5 kg), vattensäker (IP67), batteridriven och tillämpas för läcksökning inom bl.a. kemisk och petrokemisk industri, processindustri, oljeindustri och flygindustri.

Produktblad Extrima (engelska)

Atex, IECEx, CSA och NEPSI Ex-certifikat

iecex-retuchExtrima Vätgasläcksökare är certifierad enligt ATEX (Europa), IECEx (international), CSA (Nordamerika) och NEPSI (Kina). IECEx-certifikat gäller i en del länder. Några länder kräver fortfarande certifikat baserat på det ursprungliga IECEx-certifikat. Här kan du ladda ner certifikaten (endast på engelska).

IECEx, CSA och NEPSI certifikat

Atex certifikat

Sensistor ILS500
Leak Detection System – för snabb start

Leak Detection System Sensistor ILS500 är ett komplett system för läcktest, spårgashantering, fixturstyrning och testsekvens. Den består av tre huvuddelar: kontrollenhet, läcksökare och operatörspanel. Enheten kan utrustas med en rad olika tillbehör för att möta just dina krav och kan integreras i hel- eller halvautomatiska läcktestmaskiner, men kan även användas manuellt vid till exempel en reparationslina. ILS500 finns i Standard, Högtryck och Fyllningsversion.

Produktblad ILS500 (engelska)

Här kan du se våran film om läcksökning på motor

Klicka här för att se övriga läcksökare från INFICON