Industri Probar

P60, P60 Flex
Handprob

P60 handproben är en ergonomiskt utformad prob med flerfunktionsknapp för effektiv manuell läcksökning. Den har även inbyggd LED belysning och en OLED-display för maxibal läsbarhet i olika ljusförhållanden och för direkt tillgång till sökresultaten.
Handproben finns även med böjbar hals, för läcksökning av svåråtkomliga ställen och på produkter med oregelbunden geometrisk form.
 P60, P60 Flex Handprob - Industri Probar INFICON

P50
Handprob

P50 handproben är en ny ergonomisk handprob med inbyggd intelligens som underlättar operatörens styrning av instrumentet. Den har LED Läck/Tätindikering och LED belysning vid probspetsen för enkel läcksökning i dåligt upplysta utrymmen. Med en enkel knapptryckning aktiverar operatören en manuell nollställning och eliminerar problem med höga bakgrundshalter av spårgas. Ett smidigt sensorfäste gör det lätt att byta sensor på några sekunder.

Produktblad (engelska)

P50 Flex
Handprob med böjbar hals

Handprob P50 Flex är ett alternativ till standardhandprob P50. Utrustad med böjbar och längre hals är P50 Flex ideal för läcksökning av svåråtkomliga ställen och på produkter med oregelbunden geometrisk form. P50 Flex är ett tillbehör till Vätgasläcksökare Sensistor ISH2000.

Produktblad (engelska)

PK50, PK50 Flex
Handprob

Handprob PK50 är en elegant, ergonomisk och extremt robust handprob. PK50 handproben ersätter H50 proben och är avsedd för användning på äldre modeller av Sensistor Vätgasläcksökare. Enkelt sensorbyte och förbättrad ergonomi är några av fördelarna med PK50. Handproben finns även med böjbar hals.

Produktblad PK50 (engelska)

PX57, PX57 Flex
Handprob

PX57 handprob är ett tillbehör till den Ex-certifierade vätgasläcksökaren Extrima. Utrustad med böjbar och längre hals är PX57 Flex ideal för läcksökning av svåråtkomliga ställen och på produkter med oregelbunden geometrisk form. Ett smidigt sensorfäste gör det lätt att byta sensor på några sekunder.

Produktblad (engelska)

R50
Robotprob

Robotprob R50 är ett tillbehör till Vätgasläcksökare ISH2000 som är speciellt framtaget för enkel montering på en robotarm. Probens konstruktion möjliggör maximal robotrörelse och gör läcksökning på komplicerade geometrier ännu enklare. R50 passar de flesta robotar.

Produktblad R50 (engelska)

AP29ECO
Samplingsprob

Samplingsprob AP29ECO är ett tillbehör till Vätgasdetektor Sensistor ISH2000, som utför en automatisk provtagning från testkammare eller testklämma. Proben är designad för att enkelt integreras i automatiska testsystem och för att klara en mycket krävande industriell miljö. Den hanterar också automatiska kalibreringar och är försedd med en sköljfunktion som aktiveras för att minimera återhämtningstiden vid stora läckage.

Produktblad AP29ECO

AP55
Snifferprob

Snifferprob AP55 är ett tillbehör till Vätgasdetektor Sensistor ISH2000, utvecklat för tillfällen då man vill mäta läckstorlekar direkt på läckstället. AP55 är en aktiv prob som suger provluften förbi sensorn. Tack vare en probförlängare som placeras på handprobens spets, kan man även nå svåråtkomliga ställen. AP55 möjliggör både lokalisering och mätning av läckor vid samma tillfälle.

Produktblad AP55 (engelska)

AP57
Ridåprob

Ridåprob AP57 är ett tillbehör till Vätgasläcksökare Sensistor ISH2000, utvecklat för att enkelt hitta läckor i slutna utrymmen såsom till exempel apparatskåp, motorrum, flygplan och båtar, där förhöjd bakgrundsnivå av spårgas kan ”maskera” läckor. Ett unikt motflöde av luft tillser att bakgrundskoncentrationer av spårgas inte påverkar sensorn och möjliggör effektiv läcksökning där andra metoder inte fungerar.

Produktblad AP57 (engelska)