Tillbehör Industri

Kalibreringsläckor för vätgas som spårgas

Referensläckor används för kalibrering av Vätgasläcksökare Sensistor ISH2000. Läckorna är baserade på den robusta och stabila principen med sintrade metallpluggar och är unika eftersom de även täcker läckområden ner till gram/år-läckor, vilket är viktigt inte minst för tillverkare av kylsystem. Den robusta och hållbara designen gör att de är anpassade till industriella miljöer. Även de minsta läckorna stabiliseras på bara några sekunder.

Produktblad kalibreringsläckor (engelska)

Kalibreringsläckor - Tillbehör industri INFICON

Log-a-Leak

Denna programvara är baserad på Microsoft Excel och används för insamling, analys och presentation av data från Vätgasläcksökare Sensistor ISH2000.

Log-a-Leak - Tillbehör industri INFICON