Ladda hem PDF-filer

Här kan du ladda hem större delen av vårt tryckta material i pdf-format. För att göra detta krävs Acrobat Reader.

Tele/ vatten

SvEngTyFraSpaIta
XRS9012 VätgasdetektorPDFPDFPDFPDFPDFPDF

Industri

Sensistor Sentrac VätgasläcksökarePDFPDFPDFPDFPDFPDF
Sensistor ISH2000 VätgasläcksökarePDFPDFPDFPDFPDFPDF
Sensistor ISH2000 HySpeed VätgasläcksökarePDF
AP29ECO Samplingsprob, pneumatisk snifferprob för automatisk täthetsprovningPDFPDFPDFPDFPDFPDF
AP55 Snifferprob, läckmätning och bättre åtkomlighetPDFPDFPDFPDFPDF
AP57 Ridåprob, läcksökning i slutna utrymmen etc.PDFPDF
TGF11 Spårgasfyllare, för fyllning och evakuering av spårgasPDFPDFPDFPDF
KalibreringsläckorPDF
ILS500 Leak Detection System, komplett system för automatisk läcktestPDFPDFPDFPDFPDF
ILS500 F SpårgasfyllarePDFPDF
Extrima Vätgasläcksökare, egensäker läcksökare för högriskmiljöerPDFPDFPDFPDF
Handprob, P50 (P50 Flex) Tillbehör till ISH2000PDF
Handprob, PK50 (PK50 Flex) Tillbehör till ILS500 (äldre version)PDF
Handprob, PX57 (PX57 Flex) Tillbehör till ExtrimaPDF
Robotprob, R50. Tillbehör till ILS500, ISH2000 & ISH2000 HySpeedPDF

Övrigt

EX-certifikat, Vätgasläcksökare ExtrimaPDF
Air Liquide Läcksökningsgas, informationsbladPDF
ISO 10156 Brandfarlighetsgränser för vätgas i kvävgasPDF
TÜV certifikat, Vätgasläcksökare H2000PDF
Enhetsomvandlare, för Windows Ladda ned Convert v.4.10 (zip)