Gasen
Miljö

Vätgas förekommer naturligt i vår miljö, är helt ogiftig och har inga negativa effekter på miljön. Vätgas kan antingen hittas naturligt i miljön, eller framställas på industriell väg. Faktum är att vi själva producerar en hel del vätgas i magen! Den normala bakgrunden av vätgas i luft är så lågt som 0,5 ppm.

Andra spårgaser kommer antingen från finita tillgångar, är dyra att framställa eller är potentiellt giftiga. Därför är vätgas det mest vänliga alternativet när man skall välja täthetsprovning med spårgas. Ett faktum värt att komma ihåg om ditt företag arbetar enligt miljöstandard ISO1400.

Miljö - Vätgas förekommer naturligt i vår miljö - INFICON