Om INFICON AB
Center of Excellence för läcksökning med vätgas som spårgas

SP_9001_EngINFICON AB är ett svenskt hightech-företag med två uppdrag

  • Center of Excellence för läcksökning med vätgas som spårgas inom hela INFICON koncernen. Detta omfattar forskning, utveckling, tillverkning, service och support inom sensorteknologier och instrument för vätgasdetektion. Företagets unika teknologi baseras på den så kallade Hydrogen Tracer Gas Method (eller helt enkelt Vätgasmetoden) som utvecklats och introducerats på världsmarknaden av INFICON AB (f.d. Sensistor).
  • Distributör i Norden för INFICONs sortiment av vakuum- och läcksökningsprodukter.

Bakgrund

Sensistor grundades för över 20 år sedan av en grupp svenska forskare vid Tekniska Högskolan i Linköping och Chalmers Tekniska Högskola. Företaget utvecklades under 2000-talet till ett snabbväxande och lönsamt företag med egna säljbolag i Tyskland, England och USA samt ett antal återförsäljare och agenter runt om i världen. År 2006 köptes Sensistor av franska Alcatelkoncernen och bytte namn till Adixen Scandinavia i början på 2009. Den 31 december 2010 slutfördes officiellt Pfeiffer Vacuums förvärv av Alcatel Lucents vakuumteknikenhet ”Adixen”. Schweiziska INFICON förvärvar Adixen Scandinavia av Pfeiffer Vacuum september 2011. Företaget byter då namn till INFICON AB.

Know-how

INFICONs skickliga utvecklings- och applikationsingenjörer behärskar ett antal teknikområden såsom mikrosensorteknologi, gasers fysik, elektronik o datorteknik, mekanisk konstruktion och automation. De arbetar ständigt med att förfina vätgasmetoden och utveckla nya utrustningar för att bättre möta kundernas behov i olika tillämpningar.

INFICON AB har även tillgång till internationell expertis inom olika slag av läcksökning och täthetsprovning. Vi kan dessutom erbjuda våra internationella kunder mer hjälp och stöd för att välja rätt lösning på deras läcksökningsproblem.

Linköping – Staden där idéer blir verklighet

INFICONs huvudkontor ligger i Linköping som är känd för SAABs flygindustri och den tekniska högskolan som genererat ett stort antal högteknologiska företag. INFICON, som ursprungligen startades av forskare i Linköping under namnet Sensistor, är ett exempel på just en sådan idé som har blivit verklighet i denna högteknologiska smältdegel som Linköping utgör tillsammans med Norrköping i den Fjärde Storstadsregionen.

Framtida möjligheter

Intresset för vätgasmetoden ökar ständigt runt om i världen, främst nu i Asien och USA. INFICON utvecklar ständigt nya och bättre utrustningar som breddar användningsområdet ytterligare. En annan mycket intressant marknadsmöjlighet är den utveckling mot vätgassamhället som pågår runt om i världen. Alla stora biltillverkare har nu fungerande prototyper av vätgasdrivna bilar och flera av dem är nu på väg ut på marknaden. Dessutom utvecklas i rask takt stationära s.k. bränsleceller för reservkraftverk, villavärme, portabla kraftaggregat, m.m. Täthet är en kritisk faktor i alla system som baseras på vätgas som bränsle och tillverkarna börjar nu leta efter lämpliga metoder.När vätgasteknologin går in i en produktionsfas inom en inte alltför avlägsen framtid kommer behovet av vätgasläcksökare att öka enormt. INFICON står rustat att ta vara på även dessa möjligheter. Efter att vi blivit en del av INFICONs koncern har INFICON AB fått tillgång till en betydligt större internationell marknad och även annan läcksökningsteknik, baserad på helium. Vi kan därmed erbjuda våra kunder lösningar för både små och stora läckor, vid vakuum såväl som vid övertryck, i renrumsmiljö såväl som ute i fält.

Några av våra kunder

ABB
Air Liquide
Airbus
Akzo Nobel
BMW
BASF
Bayer
Bosch
British Telecom
China Telecom
Daimler Chrysler
Denso
Deutsche Telekom
EADS
Electrolux
Fiat
Ford
France Télécom
GE Global Power
General Motors
Glovebox Systemtechnik
Hella
Hino
Hitachi
Honeywell
Hong Kong Telecom
John Deere
Kenmore
Lufthansa Technik
Mercedes AMG
NASA
Nav Air
New Zealand Telecom
Nissan
Opel
Porsche
Roche
Rolls Royce
SAAB
Scania
South Africa Telecom
Sumoto
Suzuki
Telmex
Telia
Toyota
Vauxhall
Visteon
Volkswagen
Volvo
Whirlpool
Yamaha