Gasen
Läcksökning med utspädd vätgas som spårgas

Läcksökare från INFICON som använder vätgas som spårgas är det naturliga alternativet när såpvatten och vattenbad inte uppfyller de kvalitetskrav du har på läcksökning. Med sin unika tolerans mot höga gaskoncentrationer är vätgasläcksökaren överlägsen i exakt läcklokalisering och kan därmed även vara ett alternativ till helium för vissa applikationer.

Den unika metoden, med utspädd vätgas som spårgas (5% vätgas i kvävgas), förenar suveräna mätegenskaper med lätthanterlig teknik, låga kostnader och minimalt servicebehov. Vätgasmetoden är det optimala alternativet för en stor mängd industriella tillämpningar särskilt då man vill hitta läckor av en storlek som skulle läcka vätskor, såsom vatten, bränsle och oljor, eller i miljöer med enstaka stora läckor.

Säkerhet

Det är en vanlig missuppfattning att vätgasens brandfarlighet skulle göra det omöjligt att använda den till läcksökning och täthetsprovning. Faktum är att vätgas bara är brandfarlig i koncentrationer mellan 4% – 75% i luft, och kan bara detonera i området mellan 18% – 60% i luft.

Genom att använda utspädd vätgas kan man undvika detta problem i sin helhet. Standardblandningar av vätgas/kvävgas är mycket vanliga som skyddsgaser vid svetsning. Vätgas kan därför tryggt användas för täthetsprovning förutsatt att man använder rätt koncentration. En lämplig koncentration är standardblandningen 5% vätgas / 95% kvävgas, som finns som standardgas hos de flesta gasleverantörer. Priset är bara en bråkdel av priset för t.ex. helium.

Den femprocentiga blandningen är klassificerad som ej brandfarlig enligt ISO standard 10156. Denna standard beskriver inte bara hur gränser för brandfarlighet hos olika gasblandningar bestäms, utan även att vätgas / kvävgasblandningar innehållande mindre än 5,5% vätgas är ej brandfarliga, oavsett hur denna gasblandning i sin tur blandas med luft.

Läs mer om:
Industri/ Läcksökare
Tele/ Vatten Läcksökare