Tele/ Vatten Probar

8712
Kanalsond

Kanalsond 8712 kopplas till Vätgasläcksökare Sensistor 9012XRS och är speciellt utvecklad för läcksökning på kanaliserad telekabel. Sensorn är placerad i spetsen av en 100 meter lång glasfiberstav, som införs i kulverten. Läckor kan därmed lokaliseras på någon decimeter när. Kan även förses med Längdmätare L12 (se tillbehör).

Produktblad

8712 Kanalsond - Probar för tele och vatten INFICON

8612
Marksond

Marksond 8612 kopplas till Vätgasläcksökare Sensistor 9012XRS och möjliggör läcksökning på mark belagd med asfalt eller betong utan att behöva borra hål i markytan. Marksonden är utrustad med en vakuumpump med två hastigheter, dammfilter och backventil.

Produktblad

8612 Marksond - Probar för tele och vatten INFICON

8212
Sticksond

Sticksond 8212 kopplas till Vätgasläcksökare Sensistor 9012XRS. En praktisk sond för läcksökning i blöta eller tuffa markmiljöer såsom jord, lera, grus och snö. Sensorn, som sitter längst fram i spetsen, sticks helt enkelt ner i marken för detektion av spårgas som läcker ur nedgrävda ledningar eller kablar.

Produktblad

8212 Sticksond - Probar för tele och vatten INFICON

H21
Handprob

Handprob H21 ingår i Vätgasläcksökare Sensistor 9012XRS. Sensorn är placerad i probens spets, vilket innebär att detektorn reagerar omedelbart då sensorn utsätts för vätgas. Handprob H21 är vattenskyddad, slagtålig och därmed utmärkt för att lokalisera läckor i tuffa miljöer. Den kan också användas tillsammans med Handprobförlängaren P12 (se tillbehör).

Produktblad

H12 Handprob - Probar för tele och vatten INFICON