Tillbehör inom Tele/Vatten

M12
Mattvagn

Mattvagn M12 är ett tillbehör till Marksond 8612 som underlättar och snabbar upp läcksökning på plan mark såsom asfalt, plattor eller betong. Den är ideal vid läcksökning på torra, plana ytor.

M12 Mattvagn - tillbehör inom tele och vatten INFICON

P12
Handprobförlängare

P12 förlänger Handproben H21s räckvidd. Handproben förs enkelt ner genom den rörformade förlängaren. Sensorn i handproben kommer därmed nära markytan men skyddas av probförlängarens gummidamask.
P12 Handprobförlängare - tillbehör inom tele och vatten INFICON

L12
Längdmätare

L12 är ett tillbehör till Kanalsond 8712. Vid läcksökning på kanaliserad telekabel håller L12 reda på avståndet från operatören till läckstället.
L12 Längdmätare - tillbehör inom tele och vatten INFICON