Gasen
Läcksökning med utspädd vätgas som spårgas

Läcksökare från INFICON som använder vätgas som spårgas är det naturliga alternativet när såpvatten och vattenbad inte uppfyller de kvalitetskrav du har på läcksökning. Med sin unika tolerans mot höga gaskoncentrationer är vätgasläcksökaren överlägsen i exakt läcklokalisering och kan därmed även vara ett alternativ till helium för vissa applikationer.

Den unika metoden, med utspädd vätgas som spårgas (5% vätgas i kvävgas), förenar suveräna mätegenskaper med lätthanterlig teknik, låga kostnader och minimalt servicebehov. Vätgasmetoden är det optimala alternativet för en stor mängd Industriella tillämpningar särskilt då man vill hitta läckor av en storlek som skulle läcka vätskor, såsom vatten, bränsle och oljor, eller i miljöer med enstaka stora läckor.

Om Väte

Väte är faktiskt det lättaste elementet i universum och vätgas den lättaste gasen av alla. Vätgasmolekylerna rör sig mycket snabbare än någon annan molekyl och tar sig därför ut genom läckage lättare än andra ämnen. Dessutom sprider sig vätgasen snabbare än andra spårgaser. Därmed får man mindre problem med störningar från kvarliggande gas vid läcksökning.
En del läckor är så stora att de kan ses eller höras, medan andra är så små att det behövs ett vakuumsystem för att detektera dem. De flesta läckor ligger mellan dessa två extremer och kan detekteras med hjälp av vätgasläcksökning.

Vätgas har en del unika egenskaper som gör den en utmärkt spårgas i läcksökningssammanhang:

  • Lättast av alla molekyler
  • Låg bakgrund i luft (0.5 ppm)
  • Miljövänlig och är en förnyelsebar naturresurs
  • Billig
  • Ej brännbar (när utspädd 5% i kvävgas)
  • Ej giftig – ej korrosiv

Använd aldrig ren vätgas som spårgas. Vi rekommenderar en, industriell standardgasblandning innehållande 5% vätgas i kvävgas. Blandningen är billig. ej brandfarlig, finns som standardgas hos alla gasleverantörer.

Om du oroar dig för förhöjda halter av bakgrundsgas skall du prova vätgas (5%) som spårgas. Det är dessutom den billigaste spårgasen.

Läs mer om:
Industri/ Läcksökare
Tele/ Vatten Läcksökare